Viher-Arkin valmistuneita toimeksiantoja

Hankkeet

Koulutus- ja kurssitoiminta

 • Viheralan työmaan valvojana toimiminen -tutkinnon osan koulutusmateriaalin valmistelu ja lähijakson opetus. TTS ry, Viheralan erikoisammattitutkinnon valmistava koulutus (2017)
 • Puistomestarin erikoisammattitutkinnon valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja. TTS ry (2014)
 • Luentojakso: B-hoitoluokkien ylläpito ja viheralan kestävä kehitys. TTS ry, Puutarha-alan perustutkintoon valmistava koulutus (2014)
 • Luentojakso: Viheralueiden hoitoluokitus, ylläpidon laatuvaatimukset ja ylläpitotyöt. TTS ry, Puutarha-alan perustutkintoon valmistava koulutus (2013)
 • Luento: Viheralueiden rakentamisen ja hoidon yleiset työselostukset, TTS ry, Puutarha-alan perustutkintoon ja puistomestarin erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus (2012–2014)
 • Luento: Viheralueiden rakentamisen ja hoidon yleiset työselostukset, Hämeen ammattikorkeakoulu, Valvojakoulutus (2011–2013)
 • Luento: Hyvä rakennustapa ja rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelma (2011, 2015, 2016)
 • Koulutussarja kunnille: Viherrakentamisen yleisen työselostuksen VRT sisältö ja käyttö. Viherympäristöliitto ry (2009–2010)
 • Puunhoidon seminaarin suunnittelu- ja järjestelytyöt. Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry (2010–2014)
 • Koulutussarja kunnille: Kasvillisuuden arvonmääritysmallin KAM ’07 sisältö ja käyttö. Viherympäristöliitto ry (2007–2008)

Näyttötutkintojen järjestäminen ja arviointi

 • Puistomestarin erikoisammattitutkinnon tutkintovastaava, TTS ry (2009–2013)
 • Puistomestarin erikoisammattitutkinnon OPE-arvioija, TTS ry (2009–2013)
 • Puutarhatalouden perustutkinnon OPE-arvioija, TTS ry (2009, 2011, 2013)
 • Puistopuutarhurin ammattitutkinnon OPE-arvioija, TTS ry (2009, 2011)

Laadun hallinta ja arviointi

 • RALA-arvioijana toimiminen, Rakentamisen Laatu RALA ry (2012 lähtien)
 • VYL-RAKLI laatujärjestelmän arvioijana toimiminen, Viherympäristöliitto ry (2009–2011)
 • Toimintajärjestelmän laadinta ja päivitys, Helsingin Pihaleikkiväline Oy (2005, 2009, 2012–2013)

Julkaisut ja lehtiartikkelit

 • Kahdeksan kaunista kansallista kaupunkipuistoa – suomalaisten tähtikaupunkien verkosto -esite  (toimittanut), Kansallinen kaupunkipuisto -verkosto (2017)
 • Viherrakentamisen yleinen työselostus VRT ’17 (toimittanut), Viherympäristöliitto ry (2017)
 • Kaupunginpuutarhurit 80 vuotta kaupunkivihreän puolesta – Kaupunginpuutarhurien Seura ry:n toiminta 1935-2014 (toimittanut), Kaupunginpuutarhurien Seura ry (2015)
 • Viherproggis – viherrakentamis- ja ylläpitotöiden perusteet. Yhteistyössä Kaisa Karjalaisen kanssa, Opetushallitus (2012, toinen painos 2015)
 • Viherrakentamisen työselostus VRT ’11 (toimittanut), Viherympäristöliitto ry (2011)
 • KiinteistöRYL 2009, luku 4 (toimittanut), Rakennustieto Oy (2009)
 • Suomen ympäristörakentaminen 2008 (toimittanut), Viherympäristöliitto ry (2008)
 • Viherympäristö-lehden vakituinen avustaja, Puutarhaliitto ry ja Viherympäristöliitto ry (2008 lähtien)
 • Kotipuutarha-lehti, useita artikkeleita (2008–2011)
 • Tarkempi artikkeli- ja julkaisulista löytyy Finna-tiedonhakupalvelusta