Puutarha-agronomi Hanna Tajakka

Viher-Arkin takana on puutarhuri, puutarha-agronomi (MMM) Hanna Tajakka.

Hänellä on viheralan laaja ja monipuolinen koulutus sekä yli 20 vuoden työkokemus, joka on kertynyt viheralan eri tehtävistä muun muassa taimistoviljelyn, puutarhakaupan ja puistotyöntekijän työtehtävissä alan eri työpaikoissa sekä järjestö-, julkaisu- ja hanketehtävissä Viherympäristöliitossa. Omassa yrityksessä Viher-Arkissa hän on toiminut vuodesta 2005 lähtien.

Viheralan verkostot

Vankan viheralan työkokemuksen ja osaamisen lisäksi hänellä on hyvät yhteydet viheralan ammattilaisiin, oppilaitoksiin, tutkimuslaitoksiin sekä viheralan sidosryhmiin. Verkostoitumista tukevat myös jäsenyydet ja luottamustehtävät viheralan eri yhdistyksissä. Osaamista vahvistetaan ja päivitetään osallistumalla säännöllisesti erilaisiin alan täydennyskoulutuksiin.

Luottamustehtävät

Muut jäsenyydet

Suoritetut täydennyskoulutukset

 • Lead Auditor-arviointikurssi (Laatukeskus Excellence Finland Oy 2014)
 • Tehokas ISO 9000 auditointi (Laatukeskus Excellence Finland Oy 2014)
 • Kasvinsuojeluainetutkinto (Tukes 2014)
 • Sosiaalisen ja ekologisen kestävän kehityksen vieminen opetukseen ja oppilaitokseen, 5 op (Turun ammattikorkeakoulu 2014)
 • Ammatillinen opettajankoulutus, 60 op (Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2013)
 • Vihertöiden valvoja –kurssi, 4 op (Viherympäristöliitto ry 2009)
 • Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus, 15 ov (Hämeen ammattikorkeakoulu 2007)
 • Näyttötutkintojen arviointikoulutus (Työtehoseuran aikuiskoulutuskeskus 2006)
 • Valmentava yrittäjäkurssi (Adulta 2005)
 • Puutarhaliiton hopeinen ansiomerkki (Viherympäristöliitto ry ja Puutarhaliitto ry 2018)
 • Viherympäristö-tunnustus (Viherympäristöliitto ry, Messukeskus ja Suomen messusäätiö 2013)
 • Vänkäri-tunnustuspalkinto (Suomen Puunhoidon Yhdistys SPY ry 2010)
 • Vihervuosi-mitali (Vihervuoden mitalitoimikunta 2000)